جای یک سری ها در زندگی خالی میماند،«دلبرانه»خالی میماندآنچن...

جای یک سری ها در زندگی خالی میماند،«دلبرانه»خالی میماند

آنچنان خالی میماند که اگر همه‌ی هفت میلیارد و اندی هم جمع شوند نمیتوانند جای آن یک نفر را پر کنند!
فراموش کردن بعضی‌ها غیر ممکن است، آنچنان غیرممکن که انگار یاد آنها در حین تولد با ما زاده شده است
آنچنان غیرممکن که انگار آنها در وجودمان نهادینه شده‌اند!
سنگ های رسوبی را دیده‌اید که چگونه رسوب میکنند و سال ها می‌مانند؟
حقیقت وجودیه بعضی ها هم مانند سنگ های رسوبی،در قلب ما ته نشین میشود و تا ابد میماند!
میماند و میماند و میماند،و هرچه میمانند احتمال فراموش کردنشان کمتر میشود!
مطمئن باشید علت خیلی از سکته‌های قلبی همین «رسوبات عاشقانه» است!
اصلا چه کسی میداند که اگر کالبد کسانی را که به علت سکته‌ی قلبی فوت کرده‌اند را
بشکافند،علت مرگ؛«ته نشینی معشوقی بی رحم در قلب عاشق دیوانه»اعلام نشود؟!
باور کنید علت خیلی از سکته‌ها چربی خون نیست بلکه علت خیلی از سکته های قلبی، ناکامی در جایگزین کردن یک همدم است؛ به این نکته توجه کنید که اگر هم کسی را به جای آن‌ها بیاوریم،دلیل بر فراموش کردن آنها نیست
جای آنها را هیچکس پر نمیکند، هیچکس، درست عین علی دایی!
بعد از علی دایی مهاجمان زیادی آمدند اما هیچکس جای او را در تیمِ ملی پر نکرد آری هیچکس علی دایی نشد!
در زندگی همه‌ی ما همیشه یک علی دایی وجود دارد که با رفتنش هیچگاه تضمینی برای تکرار دوباره‌‌اش ‌نیست..
اگر در زندگی علی دایی‌تان سرجایش هست آن را حفظ کنید حتی اگر شده با چنگ و دندان،اما اگر علی دایی‌تان برای همیشه از شما خداحافظی کرده‌است با نویسنده‌ی این متن همدرد هستید و بدانید تا همیشه حسرت نبودش را خواهید کشید!
این را به‌خاطر داشته باشید «آنها» شاید، شاید،شاید«جانشین»داشته باشند اما یقین بدانید که هیچگاه «جایگزین»ندارند!
.
.
.
.
رفیقِ عکاس داشتنم،نعمتیه!📷

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...