اگرکسی را دوست داریباید او راآنطور که هست دوست داشته باشینه ...

اگر

کسی را دوست داری
باید او را
آنطور که هست
دوست داشته باشی
نه آنطور که گمان می کنی
باید باشد..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار