بعضی آدما هستنلازم نیست که گریه کننهمین که لبخند نمیزننتمام ...

بعضی آدما هستن

لازم نیست که گریه کنن
همین که لبخند نمیزنن
تمام غم دنیا
رو دلت آوار میشه :(

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار