سلامدلم خواست برای شما بنویسماز سختی روزگار بگویم که اگر شما...

سلام

دلم خواست برای شما بنویسم
از سختی روزگار بگویم که اگر شما بودید خم به ابرو نمی‌آوردم الان هم تحمل می‌کنم اما اگر بودید،اگر بودید،اگر...
بگذریم
این روزها در صفر شروع کردنم
در ساختن دوباره‌ی خودم،زندگی‌ام
در صفر مطلق دوست داشتن شما هستم
در زیر صفر فراموش کردنتان،تمرین می‌کنم که یا دوستتان داشته باشم یا فراموشتان کنم
مدام درجا می‌زنم...
پاییز بدون شما رسید و حالا بدون شما می‌گذرد،
خرمالو خریده بودم چقدر نارنجی خرمالوهای رسیده به گندمی دست‌هایتان می‌آید جای شما در دست گرفتم عطرش را بو کردم و رد خیالی انگشتانتان را بوسیدم.
غروب دیروز انگار نشسته بود وسط جانم نه اشک می‌شد نه تمام!
دلگیری‌های زمانه جلوی چشمم بود همه‌ی نشدن‌ها و دلم پرکشید کاش بودید تا سر برشانه‌تان می‌گذاشتم و گور بابای تمام دلگیری‌ها...
به سرم زده از حوالی خانه‌تان عبور کنم از همان دور به دیدن قامت شما بسنده کنم
آخر دلتنگی دارد به جنون می‌رسد به زمزمه‌های زیرلبی
به اشتباه گرفتن آدم‌ها با شما
به هرشب‌بیخوابی‌ها
خوش‌به‌حالتان که نمی‌دانید این‌ها چه حالیست...
خسته که نشدید؟
حرف‌های من با شما تمامی ندارد نمی‌دانید خیالتان از دست من چه می‌کشد
در خیابان کنارم راه می‌آید
خرید می‌کنیم
وقتمان را در کافه‌ها می‌گذرانیم خسته به خانه برمی‌گردیم
چای به‌لیمو،یادتان هست؟
چای به‌لیمو می‌ریزم و صدای باران را گوش می‌کنیم
تا خود صبح باهم حرف می‌زنیم خسته نمی‌شود
دوباره طلوع خورشید چشم در چشم هم باز می‌کنیم...
کاش..کاش می‌شد این خیال را بوسید در آغوش گرفت
همه چیز خوب است تا زمانی که انگشتانم برای لمس خنده‌هایش می‌روند و بی نتیجه در هوا می‌مانند...
آنجاست که دنیا با تمام قدرتش می‌کوبد به سینه‌اپرت می‌شوم به دنیای بدون شما...
پاییز سختی‌‌ است،از اینکه مبادا شما را در خیابان دست در دست دیگری ببینم خانه نشین شده‌ام
آن وقت می‌ماند در گلو با تمام سردی‌اش با مهر و آبان و آذرش،با باران‌های نباریده‌اش...
حتما خیلی کیف دارد آدم کسی را که دوست دارد در کنار خودش داشته باشد؟
شاید حسی شبیه حل شدن نبات داخل چای داغ،هرچه داغ‌تر باشد سریع‌تر حل می‌شود
من هم دلم می‌خواست در شما حل شوم
چه کند آدمیزاد که دلش خیلی چیزها می‌خواهد ولی نصیبش نمی‌شود...
از دلتنگی گفتم تا کمی آرام شوم
مواظب چشم‌های از من دورتان باشید
قربان شما،کسی که انتظار دیدارتان را می‌کشد...!
#نامه‌هایی‌برای‌او

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...