فن خر شانس به کی میگن..😐😭:👇👇آخر شب، یکی از فنا و دوستاش Make...

فن خر شانس به کی میگن..😐😭:👇👇

آخر شب، یکی از فنا و دوستاش Make A Wish و پلی کرن و صدای ضبط ماشینو تا ته زیاد کردن و پشت چراغ قرمز متظر بودن سبز شه که یه دفعه ماشین کناری شیشه رو میده پایین و حدس بزنین کی تو ماشین بوده؟ افرین ته‌یونگ 😳😂😂😂😂 ته‌یونگ سرشو تکون داده براشون فنا هم تا ته‌یونگ و دیدن شروع کردن به جیغ زدن😭😭😭🤣🤣🤣🤣 همچنین فنه گفته ته‌یونگ خیلی رو‌مود خوبی بوده و داشته بهشون میخندیده 😭😂 #taeyong

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها