‌‌‌‌ڪاش میدانستـیڪه ﺷﺎﺩے ﺍﺕدنیـاے مـن ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫـﺖﻭﯾﺮﺍﻧـﯽ ...

‌‌‌‌ڪاش میدانستـی

ڪه ﺷﺎﺩے ﺍﺕ
دنیـاے مـن ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫـﺖ
ﻭﯾﺮﺍﻧـﯽ ﻟﺤﻈـﻪ ﻫﺎیم
ﺍﻣﺎ ڪاﺵ ﻣـﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘـﻢ
ﻧﺸﺎﻧـﺖ ﺩﻫﻢ ڪه
ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧﻔﺴـﻢ
ﺩﺍﻧﺴﺘـﻪ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘـﻪ بیادتـم
‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...