تا بحال ...آسمان را از چشم پرندهـ دیده ای...آسمان درچشم هایش...

تا بحال ...

آسمان را از چشم پرندهـ دیده ای... آسمان درچشم هایش .. امید است.. آسمان .. را .. ازچشم هایش بگیری... رمق از بال هایش.. می افتد...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار