خفن گرلز پارت ۱9

خفن گرلز پارت ۱9

خب بریم باشه بریم دخترا و پسرا بجز لیسا😭توراه بودن به آدرسی ک اون لات ها داده بودن داشتن میرفتن رزی توراه گف من میترسم نگران نباش من هستم تو چیکاره منییییی اممم نمیتونم بگم همه انقد خوشحال 😃بودن ک لیسا میخواد بیاد و هیجان زده رسیدن ب مخفیگاه اونا و با ترس رفتن جلو سلام ب ب بفرمایید پولا دختترو رد کن بره بابا باشه بیا بگیرش مرسی بیا پولا مرسی حالا برو گمشو باشه باشه بریم کوک لیسا رو سفت بقل کرد و هردو گریه میکردن لیسا از کوک جدا شد و بهش گف ما فقد تو دانشگاه باهم درس میخونیم نه چیز دیگه ای باشه باشه فقد برو دارمت خب بای سلام لیساااااااا سلام جنییییی بیا بغلم سلام رزییییی سلام لیساااااا بیاااا ببینمت جیسو خوبییییییی مرسیییییی بیا بغلم ببینمممم دخترا رفتن به سمت خونه لیسا برو حموم عشقم باشه میرم یکم سرحال میشم باشه برو بیا اوک😊

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است