غرور پارت 3

غرور پارت 3

رفتن کنار ابشار نشستم و با خودم گفتم ایشالله هرچی ادم تو دنیا هست و حالش بده زود خوب بشه هه دختر فقط پوله ک همچیو درس میکنه یروز حقیقتو میفهمی باشه بابا بلند شدم و با دوچرخه عمو جانی رفتم خونه در رو باز کردم و رفتم نشستم رو مبل..... تلفن خونه زنگ زد جواب دادم سلام ریوجین خوبی سلام جنی مرسی تو چی ممنونم کاری داشتی باهام اره میخواستم خبر خوب بهت بدم باش بگو راستش توی روستا قراره یه نامه بیارن برای مسابقه قبول شدن مدل برای مارک چنل خب این بهترین فرصت برای توعه تو خیلی خوش استایلی پس الان میتونی شرکت کنی ولی من پولشو ندارم حله من میدم مرسی ریوجین حتما شرکت میکنم اوک حاظر شدم و پیاده رفتم سمت خونه ی ریوجین سلام ریوجین سلام جنی بیا تو رفتم تو خوبی ممنون میشه اون دعوت نامه رو بدی باشه عزیزم بیا مرسی نامه رو باز کردم و خوندم اولین فرصت برای روستاییان شرکت برای مدل چنل اووو چ خوب من میرم خوبه عالی 👍 مرسی من برم خونه اوکی بای بای رفتم سمت خونه تو راه خیلی خوشحال بودم و حالم خیلی خوب بود رفتم تو اخجون بهترین فرصتمه اینطوری از روستا جدا میشم و میرم توی شهر هر چند دور شدن از روستا برام سخت بود اما مجبور بودم.....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها