مرتضی می گوید:هیچ گاه یک مسلمان و مومن واقعیامکان نداردومحال...

مرتضی می گوید:

هیچ گاه یک مسلمان و مومن واقعی امکان ندارد و محال است با دستگاه ظلم و جور زمانه ی خود ک تجسم شیطان اکبر«آمریکا» است سازش نماید بلکه همیشه با آنها مبارزه خواهد کرد علی می گوید: دکتر ظریف باهوش و باتجربه است و انتقاد قدم زدن «جان» و «جواد» از روی سطحی نگری و جمود فکری ست . هردو مطهری اند!! آن کجا و این کجا و حکایت همان حکایتِ پسر نوح با بدان بنشست است و عبرت تاریخ چ بسیار و اندک اند عبرت گیرندگان #دگردیسی #جمعه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...