اندر فواید شلوار کوتاه :ظریفی را گفتند : مدتي است که در شهر ...

اندر فواید شلوار کوتاه :

ظریفی را گفتند : مدتي است که در شهر شلوار کوتاه رايج گرديده و دختران بسياري اين البسه بر تن مي کنند. در مذمت شلوار کوتاه چيزي بگو تا دختران از پوشيدنش صرف نظر نمايند. وی خروشيد و گفت:خاموش!!! که شلوار کوتاه را فايده بسيار است و من در مذمتش هيچ نگويم گفتند: ای بابا.. فايده اش چيست؟؟؟؟ گفت: چون دختران شلوار کوتاه پوشند، پسرها سر به زير گردند و پايين را بنگرند. چون پايين را بنگرند هم از گزند تيرشيطان در امان مانند هم از شر چاله! 

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار