کتاب

کتاب

تفحص یعنی چه ؟تفحص یعنی جست و جو یعنی تحقیق یعنی یافتن تفحص یعنی نبش ،یعنی کشف یعنی پیدا کردن تفخص یعنی خون ،شهادت ،مین تفحص یعنی کاویدن ،کندن زمین تفحص یعنی سیمهای خاردار را در نوردیدن ،بندهای دل را بریدن ،مینهای قفس را خنثی کردن تفحص یعنی تشییع ،یعنی بر دوش کشیدن ،یعنی گریستن ،یعنی ...تا انتها حضور میان تفحص ما و تفحص بعضی ها تفاوت از زمین تا آسمان است ما خاکها را میکاویم بلکه گلی بیابیم آنها ساکها را میجویند بلکه پولی بیابند ما پاکها را در زیر خروارها خاک می یابیم آنها ناپاکان را در میان میلیاردها ریال و دلار دزدی میابند ما نفایس را جست و جو میکنیم آنها نقایص را میجویند ما به دنبال نور دلها هستیم آنها به دنبال کوردلها میگردند ما انسانهای خدایی را دنبالشان میگردیم آنها دین داران ادایی را میجویند ما شیرهای در خاک نهفته را میجوییم آنان سیرهای در کاخ خفته را می یابند ما چفیه های خونین را بر دیده میکشیم آنان سفیه های دل چرکین را به زندان میکشند ما را از انفجار مین و ترکش و والمری هراسی نیست آنها را از پرداخت رشوه و پول چایی نگرانی بسیار است ما در فکه خودمان و هستیم و خدایمان آنها در مجلس و وزارتشان خودشان هستند و هزاز هزار سفارش . #تفحص #کتاب #حمید_داود_آبادی #به_وقت_عکاسی #خودت_عکس_بگیر # #عشق #عاشقانه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...