گنج سلیمانی /تورا تشنه بودیم و هستیم هنوز / و افزون شود این ...

گنج سلیمانی /

تورا تشنه بودیم و هستیم هنوز / و افزون شود این عطش روز به روز تو آبی روان بودی و این کویر / به دنبال آب ، هم به شب ، هم به روز تو آرام جان بودی و هم قرار / گرفتی قرار و ببردی قرار به هر سو که رفتی ، شدند دشمنان / پراکنده یا کشته یا در فرار تو قاسم شدی تا که سهمی دهی / به مردم ز ایمان و از آگهی و از گنج سلیمانیِ خویشتن / گذاری به جا ، گوهر همرهی / علیرضا چخماقی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...