تنها نوری که وجود داشت از یک چراغ سفالین بود؛ ولی اینک آن نیز خاموش شده است.

بادی وزید و شعله اش را خاموش کرد.
تا کجا می توانیم به چراغها تکیه کنیم وقتی که چنین آسان خاموش میشوند، حتی بزرگترین چراغ ها تا کی میتوانند پایدار بمانند؟
ما توسط اقیانوسی از تاریکی احاطه
شده ایم.
مرد جوانی با من نشسته است.
او از تاریکی، بسیار هراس دارد.
می گوید که تاریکی تمام وجودش را میلرزاند, طوریکه مشکل میتواند نفس بکشد.
به او می گویم:
دنیا را تاریکی و فقط تاریکی احاطه کرده است؛ و دنیا نوری ندارد تا آن تاریکی را بزداید.
در دنیا هر چقدر هم که چراغ وجود داشته باشد، دیر یا زود خودشان در تاریکی خواهند مرد.
نورها می آیند و می روند ولی تاریکی دست نخورده باقی می ماند.
تاریکیِ دنیا ابدی است؛
و کسانی که به این چراغ ها تکیه دارند، ناهوشمند هستند.
زیرا که این چراغ ها واقعی نیستند.
تمام چراغ ها در نهایت توسط تاریکی مغلوب می شوند.

ولی دنیای دیگری نیز وجود دارد:
دنیایی متفاوت با این دنیای قابل دیدن.
اگر این دنیا تاریکی باشد،
آن دنیا، نور است.
اگر در این دنیا نور، ناپایدار و موقت است و تاریکی پایدار،
در دنیای دیگر تاریکی گذراست و موقت؛ و نور همیشگی است.
نکته شگفت آور این است که دنیای تاریکی از ما بسیار دور است
ولی دنیای نور به ما بسیار نزدیک است.
تاریکی در بیرون است و نور در درون؛

و بیاد بسپار:
که اگر آن نور درون را بیدار نکنی، هیچ نور دیگری نمیتواند ترس تو را بزداید.
تکیه بر نورهای فانی را دور بینداز و نور جاودان را بطلب
تنها این است که برایت بی ترسی و سرور به ارمغان می آورد و نوری به تو خواهد بخشید که هیچ کس نمیتواند آنرا از تو بگیرد.
فقط چیزهایی مال ما هستند که نمیتوان آنها را از ما گرفت.
فقط چیزی که از بیرون نمی آید مال ماست.
البته که تاریکی در بیرون چشمهای توست.
ولی به درون چشمهایت نگاه کن که در آنجا چیست.
اگر در آنجا تاریکی بود.
چگونه میتوانستی تاریکی را تشخیص دهی؟
آنچه که تاریکی را تشخیص می هد، نمیتواند خودش تاریکی باشد.
و نیز اگر چشم میل به نور دارد،
چگونه میتواند تاریکی باشد؟
پس درونِ چشم، نور است و میل به نور دارد.
نور است که شوق نور دارد.
چشم، نور است پس در طلب نور است. تنها نور است که تشنه ی نور است.
در جستجوی جایی باش که این تشنگی از آن برمی خیزد.
آن نقطه را هدف کن و در خواهی یافت که چیزی که تشنه اش بوده ای در آنجا پنهان است.

#اشو

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است