آه ای #صندوق_پستدلبرم کو؟ کجاست؟تو چرا #نامه ی من را نَسپردی...

آه ای #صندوق_پست

دلبرم کو؟ کجاست؟ تو چرا #نامه ی من را نَسپردی دستش؟ یا که دادی و نخواند! داخل #پاکت آن نامه ی سوز #غم ایام من و درد فراغش جا داشت #جوهر نامه ی من از سیه دوری او فام گرفت کاغذش از التهاب جگرم بسپارش که به راه، نم کشیده دیدگانم! غم دوری دو چشمش، نتوانم نتوانم! آنچه از یار من و آتش قلبم تو بدانی من نوشتم تو بگو سخت گذر شد زندگانی برسان نامه‌ من را.. نه! فراموش‌! بده بر من تو نشانی که خودم کوله ای از #عشق بچینم و سفر پیش بگیرم #کوچه کوچه راه پُرسان برسم منزل یارم به بغل #بوسه و #اشک و غم و زاری بگم ام ای یار کجایی که دلم سوخت چرا #قلب مرا ناز نکردی؟ یا چرا نامه ی من را به شکر خند لبت باز نکردی آه سوخت قلبم دوری ات داغ دلم کاشت ای صندوق غمخوار بگو زود خانه ی دوست کجاست؟ #امیرحسین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...