اگه میزد تو سرش که ضربه مغزی میشد😂


#طنز #فان #کلیپ #جوک #شوخی #بامزه #خنده #جالب