📌فحش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد است!اگر فحش وجود ندا...

📌فحش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد است!

اگر فحش وجود نداشته باشد، بله! آدمی دق میکند.
بیشتر از تعداد و نوع فحش هرزبانی می شود از اوضاع مردمی که در یک ناحیه زندگی می کنند سر درآورد و رابطه بین شان را کشف کرد. زبان فارسی اگر هیچ نداشته باشد "فحش آبدار" زیاد دارد. ما که سر این ثروت عظیم نشسته ایم چرا ولخرجی نکنیم؟...

📚 #بوف_کور
🖋 #صادق_هدایت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...