✍ محبتگفت: بیش ازحد محبت می‌کنی.گفتم: چرا؟گفت: پیش بچه که از...

✍ محبت

گفت: بیش ازحد محبت می‌کنی. گفتم: چرا؟ گفت: پیش بچه که از او تعریف نمی‌کنند، پر رو می‌شود. گفتم: این نسخه‌ها قدیمی شده است‌. 🍀خواستم برایش چیزهایی که می دانم بگویم؛ اما‌ یادم آمد هیچ وقت نفهمید، چه ‌قدرحسرت یک بار تأیید شدن یا آفرین گفتن، بر دل کودکانش گذاشته است. همیشه می‌ترسید آنها پر رو شوند. 🍃برعکس هر وقت در مهمانی تعریف می کرد، از بدی های داشته و نداشته بچه اش می گفت. بچه خود را جمع می کرد. بغض می کرد و صبر می کرد تا توضیح مادرش تمام شود. 🍃خبر نداشت این کارش در آینده، باعث می شود بچه اش هیچ وقت اعتماد به نفس نداشته باشد و خودش را دوست داشتنی نبیند‌. چیزی که سالها طول می کشد تا بتوانند ازخودشان دور کنند و در میان اجتماع، سری بالا نگهدارند. #محبت #محبت_به_فرزندان #ارتباط_با_فرزند 🆔 @tanha_rahe_narafte

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است