باید بیایم ،به پاے چشمهایت بیفتم!قلبت را ببوسم ؛تا بدانے ڪه ...

باید بیایم ،

به پاے چشمهایت بیفتم! قلبت را ببوسم ؛ تا بدانے ڪه خدا مرا فقط براے دوست داشتن تو آفریده است... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...