احکام

احکام

‼️معیارِ پوشش بانوان

🔷س 5193: در مورد پوشش بانوان در جامعه، چه لباسی مناسب است؟

✅ج: چادر برای بانوان، حجاب برتر اسلامی است؛ البته هر پوششی که شرایط ذیل را داشته باشد به عنوان حجاب اسلامی محسوب می شود:

🔺تمامی بدن (به جز صورت و دست ها تا مچ) را بپوشاند.
🔺هرگونه آرایش و زینت را (حتی در صورت و دست ها تا مچ) بپوشاند.
🔺به گونه ای نباشد که توجه نامحرم را جلب کند.
🔺برجستگی های بدن را ـ به شکل تحریک کننده و مفسده انگیز، آشکار نکند.
🔺موجب انگشت نما شدن در میان مردم نشود.
🔺از لباس های مخصوص مردان نباشد.

📕منبع: leader.ir

🆔 @resale_ahkam

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار