#ناشناسای_نیلوفر ↓1- زیـر همـه پـستام و بیـوم لینـک پـست دست...

#ناشناسای_نیلوفر ↓

1- زیـر همـه پـستام و بیـوم لینـک پـست دستـه بنـدی رو ک گـذاشتـم عـزیزم🙆🏻‍♀️💕 2- وکـس، شمـع، بنـد، شیـو، مـوم، کـرم مـوبـر کـه هـر کـدومـشم ی مـعایبـی داره🥴💁🏽‍♀️😹 3- سلــام گـلم💜☁نـه نمـیفهمـه🖐🏾💎اگــه پـست و کپـشنش خلـاف قـوانـین ویـس بـاشه بـا چنـد تـا گـزارش پـاک مـیشه امـا اگ پـستاش مـشکلی نـداشتـه بـاشه و تعـداد گـزارشـا زیـاااد بـاشه ممــکنه حـذف شـه🤷🏻‍♀️💋💙 4- بــد نـیسـت🥴🧡تـاچ چـیسـت؟😅🙈 5- نـه گــلم🥵💝 6- قــربونت🌺💚عـزیزم مـن واقعـااا نمــیدونـم و در حـدی نـیسـتم ک راهنمـاییـت کـنم🥺💖امـاااا سعـی کـن نگـرشتتـو عـوض کنـی، خـدارشکــر کـن ی سقــف بـالـا سـرته، ی وسیـله بـرای رفـت و آمــد داری، نـون شـب داری، خـانواده داری، سلـامتـی داری، خـییییـلیا همـینارو نـدارنا👸🏻✨عــزیزم سعــی کـن خـودتـو بـا شــرایط سـازگـار کنـی و اگـه واقعــا کـارا و عـقایدشـون غــیرمنـطقی بـود، محـترمـانه بهـشون بگـو❤🌱خـودت ذهـن خـودتـو آروم کـن تـا احـساس آرامــش کنـی فـداتـشم🐥🍓از لحـاظ فامــیل هـم درکـت مـیکنـم چـون همـدردیم🤦🏻‍♀️😅و بهـت پـیشنهـاد مـیکنـم اصلـاااااا محـلشون نـزار🍭☔بــرات بهتـرین آروزهـا رو مـیکنـم عـزیـزم🌸🍃ان‌شـااللـه مـشکلـت حـل شـه🦋🍌بچـه‌ها اگـه شمـا نـظری حـرفی داریـن، کـامنـت بـزاریـن♥🍒 7- ممــنون گـلم🤍🍕 8- چـون لینـک نـاشنـاس خـرابه و پـیامـا قـاطی پـاتی مـیشـه، هــر سـری ک نـاشنـاسا رو پـست مـیکنـم، لینـک جـدید مـیزارم🤷🏻‍♀️🥴و تـوهیـن و فحـشارو بـرش مـیدم یـا سانــسور مـیکنـم😅🤦🏻‍♀️و تـا حـالـا دو پـیام چـوووون جـا نـشد نـزاشتـم، یکـیش ایـنکـه ی نـفر ی انتـقادی کـرده بـود و منـم پـذیرفتـم حـرفشـو و خـودمـو اصلـاح کــردم😀🌙یکـی هـم اینکـه یکـی گـفته بـود لبـاس مجـلسی بـرای 13 14 ســاله مـعرفی کـن🙄و مـنم چـون جـا نـداشت نـزاشتـم و اصلـا جـوابیـم بـرای ایشـون نـداشتـم😐❣️وگـرنه همـشو گـذاشتـم. شمـام احتـرام خـودتـو نگـه دار و تـوهیـن نکــن، اگـر چـرت و پـرتن حـرفای دوستـان، مـیتونـی بلـاک کنـی تـا نـبیـنی گـلم🧡🖐🏾در ضمــن، استـوری هـم نـه و پـست🙂⚡

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها