آزادی چیست؟آزادی لخت گشتن در خیابان نیست.آزادی بی بند و باری...

آزادی چیست؟

آزادی لخت گشتن در خیابان نیست.
آزادی بی بند و باری را روشنفکر نامیدن نیست.
آزادی یعنی تو کافر هستی ولی به دین من احترام میگذاری.
آزادی یعنی کسی که حجاب دارد را مسخره نکنی.
آزادی یعنی هرکس که بی حجاب است هرزه نیست.
آزادی یعنی من پیکم را پر میکنم
تو نمازت را میخوانی و به عقیده هم باز هم احترام میگذاریم.
آزادی یعنی مزاحم افکار و زندگی و عقیده هم نشویم.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار