برگی شده افتاده ام از شاخه به کویی چون باد مرا می بَری امّا ...

برگی شده افتاده ام از شاخه به کویی

چون باد مرا می بَری امّا به چه سویی؟ این چیست که جذبش شده ام موی تو؟ هرگز! دلبستگی آن نیست که بسته ست به مویی! ای غنچه که در عمق دلم ریشه دواندی عشقی و عجب نیست که از سنگ برویی! من با تو چه باید بکنم عشق گریزان با صید چه باید بکند ببر ِ پتویی ... میخواهی ام اما به چه عنوان؟ به چه منطق؟ میخواهم ات اما به چه قیمت؟ به چه رویی؟ من بغض تو هستم چه بباری چه نباری من راز تو هستم چه بگویی چه نگویی.. .... #شعر #قشنگ #زیبا #بینظیر #خاص

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...