فرقی نمی کند آغاز هفته باشد یا پایانش ،صبح باشد یا شببذر امی...

فرقی نمی کند آغاز هفته باشد یا پایانش ،

صبح باشد یا شب بذر امید؛ نه وقت می شناسد، نه موقعیت ... هر وقت بکاری ؛ شبیه لوبیای سحر آمیز، با اولین طلوع آفتاب خواستن ؛ جوانه می زند ، و تا آسمان موفقیت و توانستن ، اوج می گیرد ... هرگز نا امید نباش ! نا امیدی ، تیشه ی بی رحمی ست ؛ به جان ریشه ی شعور و خوشبختی ات ... پس تا دیر نشده ، بذر جادویی امیدت را بکار ، و معجزه هایت را درو کن ... #نرگس_صرافیان_طوفان‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار