هر کس هر جای

هر کس هر جای

هر کس هر جای جهان خوبی کند نبض زمین بهتر می زند خون در رگ های خاک بیشتر می دود و چیزی به زندگی اضافه می شود و هر کس هر جای جهان بدی کند تکه ای از جان جهان کنده می شود گوشه ای از تن زمین زخمی می شود و چیزی از زندگی کم می شود هر روز از خودت بپرس امروز بر زندگی #افزودم یا از آن #کاستم؟ نپرس امروز خوب بود یا بد؟ بپرس امروز #خوب بودم یا #بد؟ زیرا زندگی پاسخ هر روزه همین پرسش است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...