تاریخ کوتاه ایران و جهان-907

تاریخ کوتاه ایران و جهان-907

تاریخ کوتاه ایران و جهان-907 _______________________________ در روز 7 ماه نوامبر سال 656 ز. {زادروزی}(میلادی) ، «جنگ شتر (جمل)» (1) ، میان «علی ابن ابی‌طالب» (2) و گروه «عایشه (3) ، طلحه (4) ، و زبیر(5)» رخ داد ؛ که با پیروزی «علی ابن ابی‌طالب» ، و کشته شدن «طلحه» و «زبیر» ، و بازداشت شدن «عایشه» به پایان رسید . این نبرد ، که نخستین جنگ ، از «نخستین جنگ‌های درونی (داخلی) میان عرب‌ها» (فتنهء اول) (6) است ، به این چرائی (دلیل) که «عایشه» ، در میانهء (مرکز) میدان جنگ ، بر روی شتری بنام «عسکر» سوار بود ، «جنگ شتر (جمل)» نام گرفت (1). «علی» ، از به کنیزی گرفته شدن زنان و فرزندان کشته شدگان سپاهیان «عایشه و طلحه و زبیر» ، جلوگیری کرد ؛ و همچنین ، از زورگیری (تصاحب) دارائی‌های سپاهیان «عایشه و طلحه و زبیر» ، به‌سرنام (به عنوان) یغمایگان جنگی (غنائم جنگی) جلوگیری کرد ؛ و تنها ، جنگ‌افزارهای (سلاح‌های) آنها را گرفت ؛ و پس از گرفتن همپیمانی‌شان (اخذ بیعت‌شان) ، آنها را آزاد نمود . این دو کار «علی» ، ناآرامی‌هایی را در سپاهش پدید آورد ؛ و پایابراین (بنابراین) «علی» ناچار شد که برای خواباندن این ناآرامی‌ها ، از «سندوغ (صندوق)» (بیت‌المال) فرمانروائی (خلافت) ، به هر رزمندهء خود ، 500 درهم بدهد (1) . در گسترده‌گوئی (توضیح) بیشتر این جنگ ، باید گفت: در آغازگان (اوایل) ماه نوامبر سال 656 زادروزی (میلادی) ؛ «عایشه» ، «طلحه» و «زبیر» ، با نزدیک به سه هزار تن (نفر) رزمنده ، به سوی بصره حرکت کردند . در بصره ، سپاه «عایشه و طلحه و زبیر» ، به ساختمان «سندوغ (صندوق)» (بیت‌المال) بصره تاختند و پاسداران این سندوغ (صندوق) را کشتند ؛ و «عثمان ابن حنیف» ، فرماندار (والی) بصره ، که از سوی «علی» گمارده‌شده (منصوب شده) بود را وادار (مجبور) کردند که کاخ (قصر) فرمانروائی را واسپرد (تسلیم کند) و برود (1). از سوی دیگر ، «علی» با سپاه خود ، در پی آنان آمد و با لشگری که از کوفه به وی پیوسته بود ؛ به بصره نزدیک شد و سازگاریجوئی‌های (مذاکرات) خود با «طلحه و زبیر و عایشه» را آغاز کرد . گرچه اینگونه گمان میرفت که سازگاری میان دو سو بدست آید ، ولی بناگهان ، جنگ میان (بین) دو سپاه آغاز گردید (1). «طلحه» در جنگ تیر خورد و کشته شد ؛ و «زبیر» نیز پس از دیدار با «علی» ، میدان جنگ را واگذارد (ترک کرد) ؛ ولی برخی از سپاهیان «عایشه» ، که از هموندان (اعضای) تیرهء (قبیله) «بنی تمیم» بودند ، «زبیر» را دنبال (تعقیب) کردند و در جایی پنهان (خلوت) ، او را کشتند . فرجاترین (مهم‌ترین) بخش جنگ ، در گرداگرد (حول) شتر «عایشه» رخ داد ؛ که در روند آن ، میان (بین) 40 تا 2700 تن (نفر) از پاسداران (محافظان) «عایشه» کشته شدند ؛ و سرانجام (نهایتاً) ، سپاه «علی» پیروز شد و «عایشه» بازداشت شد ، و بدستور «علی» ؛ «عایشه» ارجمندانه (با احترام) به مدینه فرستاده شد (1). (1) https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Camel (2) https://en.wikipedia.org/wiki/Ali (3) https://en.wikipedia.org/wiki/Aisha (4) https://en.wikipedia.org/wiki/Talhah (5) https://en.wikipedia.org/wiki/Zubayr_ibn_al-Awam (6) https://en.wikipedia.org/wiki/First_Fitna واژه‌نامه: یغمای جنگی (زبر "ی") : غنیمت جنگی جنگ‌افزار (زبر "ج" و نخستین "ا") : سلاح سندوغ (زبر "س"){"و" = آوای او} : صندوق گماردن (پیش "گ" – زبر "د") : استخدام کردن ، نصب کردن سازگاریجوئی‌ (زیر "ز"){("و" = آوای او} : مذاکره هموند (زبر "ه" و "و") : عضو روند (زبر "ر" و "و") : جریان‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است