فقير به دنبال شادي ثروت ، و ثروتمندبه دنبال آرامش فقير!كودك ...

فقير به دنبال شادي ثروت ،

و ثروتمندبه دنبال آرامش فقير! كودك به دنبال آزادي بزرگتر، و بزرگتر به دنبال سادگي كودك ! پير به دنبال قدرت جوان ، و جوان در پي تجربه سالمند ! آنانكه رفته اند در آرزوي بازگشت ، و آنانكه مانده اند در رؤياي رفتن ! خدايا : كدامين پل در كجاي دنيا شكسته!! كه هيچكس به مقصد خود نميرسد??? #دختر_پروازی #کاپی #خدا #دختر #دخترونه #عشق #قوی_بودن #انگیزشی #باشگاه_پرواز #کاپیتان #طرفدار #دوست_داشتن #شکست #آرامش #ییوگرافی #تکست_خاص #عاشقانه #غمگین #امیدواری #زندگی #همیشه_عشق_باشد_همیشه_برکت

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار