دلم هوای

دلم هوای

دلم هواى قديم‌ ها را كرده همان وقت ها كه #سادگى زيباترين ويژگىِ آدم‌ها بود و كوچه‌ ها و خيابان‌ ها پُر بود از آدم‌هاى #بى‌_شيله‌_پيله و #بامحبت دلِ هيچ خانه‌ اى از سوت و كور بودن نمى‌ گرفت و قلب خانه‌ ها مملو از #صميميت و #شادى بود دلم هواى قديم‌ ها مادر بزرگ و پدر بزرگ را كرده كه حياط و ايوانِ خانه را رونق می‌ دادند و حالِ دلِ كودكى‌هاى ما را #خوش می‌ کردند قديم‌ ها را بايد از تاريخ زندگى برداشت و جايى ميانِ جديد ها گذاشت نمى‌ شود ميانِ اين زندگى‌ هاى ماشينى نفس كشيد نمى‌ شود مثل قديم‌ ها #ساده باشى و زندگى روى #خوشش را نشانت دهد اين روزها #سادگى كه كنى #طعمه‌ى_گرگهاى #آدم‌_نما می‌ شوى ديگر نمی‌ شود ساده باشی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...