تا امروز عزاي عمومي زياد ديده بودم ولي امروز عزاي عمومي را ل...

تا امروز عزاي عمومي زياد ديده بودم ولي امروز عزاي عمومي را لمس كردم

وقتي به هر كس رسيدم ته دلش غمي حس كردم و با حسرت بهم گفت فهميدي ....... ؟!!! وقتي فيلم همخواني اون جمعيت زياد رو جلوي بيمارستان ديدم كه ميخواندند و دست ميزدند ولي اشك ميريختند!!! وقتي پشت چراغ قرمز ماشين كنارم رو ديدم كه دخترك تنها با اهنگ مرتضي اشك ميريخت !! وقتي از زمان بستري شدنش حتي يك مطلب شوخي و طنز اميز در مورد مرتضي از اين جماعت كه به بزرگترين مشكلاتشان هم ميخندند نديدم!! فهميدم عزاي عمومي به اعلام رسمي صدا سيما نيست پخش نكردن موسيقي از صدا سيما نيست به مصاحبه كردن زوري كه فلان كس چنين و چنان بود نيست به سياه كردن تابلوي پل هاي عابر پياده نيست به تهيه فيلم تبليغاتي.. به جمع كردن زوري مردم به دفن كردن در فلان جا به ..... نيست

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار