من اگر فاش نکردم بی توقصه ای بی ناممخنده ای  سر در گم ، عشق ...

من اگر فاش نکردم بی توقصه ای بی نامم

خنده ای سر در گم ، عشق بی انجامم تو ولی عاشق باش... من اگر فاش نکردم که دلم سایه ای گم شده درخنده ی توست کوچه ای فرش ز چشمان تو است تو ولی عاشق باش... من اگر فاش نکردم که تو رامثل مشقی ساده مینویسم هر شب روی تقدیر دلم ,تو ولی عاشق باش..... من اگر فاش نکردم که دلم ترکی از غم دلتنگی‍‍ه توست و بلوز مژه هایم همه از سادگیه من و دل سنگیه توست تو ولی عاشق باش... تو که این خط خطیه راز دلم را خواندی و چه ساده تپش قلب مرا با نفست ترساندی و گذشتی و نماندی که دلم همه عمرش را در پی داشتن چشم تو اواره شود!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...