بعضی وقتا کسی که بخاطرش پریدی آماده یِ گرفتنت نیست🖤