دلمان برای روزهای خوبمان، تنگ شده...روزهایی که می‌شد در پیاد...

دلمان برای روزهای خوبمان، تنگ شده...

روزهایی که می‌شد در پیاده‌روهای ساده‌ی شهر قدم زد و شاد بود، شب‌هایی که می‌شد نگران هیچ چیز نبود و خوابید و آخرِ هفته‌هایی که می‌شد سفر کرد و از تهِ دل خندید... دلمان لک زده برای یک قُلُپ چای که بدون بغض و حسرت از گلویمان پایین برود... قمار سختی بود! ما تمام دلخوشی‌مان را پای سادگی‌هایمان باختیم... انصاف نبود هم بسازیم و هم بسوزیم، انصاف نبود تاوان تصمیماتی را بدهیم که خودمان نگرفته بودیم... ولی تسلیم نخواهیم شد! دوباره بلند خواهیم شد و همه چیز را خواهیم ساخت! ما از دردهایمان قوی‌تریم... #نرگس_صرافیان_طوفان‌

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است