به خاطر خودت می‌گویمتنهایی کافه رفتن را یاد بگیرتنهایی مهمان...

به خاطر خودت می‌گویم

تنهایی کافه رفتن را یاد بگیر تنهایی مهمانی رفتن را تنهایی سفر رفتن را تنهایی خرید کردن را تنهایی خوابیدن را که اگر تقدیرت سالها تنها ماندن بود از همه اینها جا نمانی به خاطر خودت می‌گویم ساز بزن که انگشتانت به وقت نبودنش چیزی را لمس کند که خوش آهنگ باشد که بتوانی بی‌شراب و بی‌یار هم مست شوی به خاطر خودت می‌گویم خانه‌ات را با گلدان و شمع و عود سبز و روشن و زنده نگه‌دار که کاشانه‌ات آرامشکده‌ات باشد به خاطر خودت می‌گویم هر روز به آشپزی عادت کن که آشپزی به خاطر آن بشقاب روبرویت از سرت بپرد که احترام به جسمت را یاد بگیری به خاطر خودت می‌گویم دوستان زیادی داشته باش که دنیایت را با آدم‌های زیادی قسمت کنی که دنیایت تنها به یک نفر ختم نشود به خاطر خودت می‌گویم ورزش کن کتاب بخوان بنویس موسیقی گوش کن برقص که انرژی نهفته‌ی درونت را به سمت درستی هدایت کنی به خاطر خودت می‌گویم گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست که یادت باشد زندگی شوخیِ به اشتباه جدی گرفته شده ماست به خاطر خودت می‌گویم خودت را ببخش که حق لذت بردن از زندگی را از خودت نگیری حق دوباره شروع کردن را به خاطر خودت می‌گویم ساعتی را در روز نیایش کن که نترسی که در هنگام ترسیدن به دست‌هایی که هرگز دریغ نمی‌شوند بیاویزی به خاطر خودت می‌گویم خودت را دوست داشته باش که کسی نتواند آنقدر بزرگ شود که وسعت بکر دلت را تصاحب کند که از آن عبور کند که تو مالکیت بی‌قید و شرطتت را بی‌قید و شرط واگذار نکنی به خاطر خودت می‌گویم خودت را یادت نرود خودت را یادت نرود خودت را یادت نرود که از حالا برای سالهای پیری دچار حسرت برانگیزترین نوع آلزایمر نشوی   #پریسا_زابلی_پور

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها