زمان قرعه ی نو می زند به نام شما خوشا که جهان می رود به کام ...

زمان قرعه ی نو می زند به نام شما

خوشا که جهان می رود به کام شما فروغ گوهری از گنج خانه ی دل ماست چراغ صبح که بر می دمد ز بام شما ز صدق آینه کردار صبح خیزان بود که نقش طلعت خورشید یافت شام شما همای اوج سعادت که می گریخت ز خاک شد از امان زمین دانه چین دام شما #هوشنگ_ابتهاج

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار