فن ساین عشق 9

فن ساین عشق 9

# رزی نشسته بودیم که یهو توجهمون به اون طرف پرت شد . جنی ( همین دختری که وقتی رفتن تو پارتی دیدن ) و کای داشتین همو میبوسیدن . یکدفعه لیسا حالش بد شد سریع رفت سمت سرویس بهداشتی . _ لیسا ! _ بزنم این دختره رو .........( منظورش جنیه ) کوک ^ وایسا وایسا لیسا چش شد ؟ _ هر وقت این دو تا رو میبینه اینجوری میشه . خواستم برم جنی رو بزنم که جیمین گرفتم جیمین * کجا ؟ _ باید برم برای یه بارم شده این دختره رو بزنم . جیمین * واسه چی _ ببین لیسا قبلا با کای بوده . بعدش فک کنم کای به خاطر جنی از لیسا جدا شده . کوک اعصابش خورد شد. # لیسا وقتی اون دو تا رو دیدم حالم بد شد رفتم تو سرویس بهداشتی . بیرون اومدم اصلا حالم خوب نبود .داشتم میرفتم سمت بچه ها که یچیزی جلو دهنم گذاشتن . فهمیدم چیه . نفس نکشیدم . یک دفعه جیغ کشید و همه چیز سیاه شد . # رزی صدای جیغ اومد _ یا خدا . این لیساعه بدو بدو رفتیم اونجا لیسا نبودش . فقط یه تیکه از لباسش پیدا کردم . گریم گرفته بود _ لسا هق 😭 کجایی هق هق 😢😭 تهیونگ رفت به فیلیکس گفت . فیلیکس هم افرادشو فرستاد دنبال لیسا حالم اصلا خوب نبود همش گریه میکردم . پسرا بادیگارداشون رو خبر کرده بودن . و هر کدوم یه قسمت شهرو داشت میگشت . جیمین و بادیگارشم پیش من بودن _لیسا😭😭😭😭😭 جیمین : رزی بسه همه بچه ها دنبالشن حتما پیدا میشه . _ اخه چرا اون 😭😭 کاشکی منو میبردن ... جیمین : هی این چه حرفیه گریم بند نمیومد خودمو انداختم تو بقل جیمین و گریه کردم . جیمین : رزی میدونی چیه ؟ _ چیه 😢 جیمین : میخوام یه چیزی بهت میگم ولی میدونم الان موقعش نیست _ بگو دیگه 😢 جیمین : امممم .... چیزه _ چیه ؟ جیمین : دوست دارم . تا اینو گفت بلغش کردمو گفتم = منم دوست دارم یکم بعد از بقلش بیرون اومدمو گفتم : حالا وقت زیاده لیسا رو پیدا کن 😭😭😭 جیمین : تو که دوباره گریت گرفت یه لحظه رفتم تو فکر جیمین : رزی ؟ رزیی؟ رزی .... با داد _ چیه؟ جیمین : کجایی _ باهام بیا تند تند راه میرفتم رفتم تو پارتی جنی رو پیدا کردم . بردمش از پارتی بیرون جنی = هی داری چیکار میکنی یدونه زدم تو صورتش _ لیسا رو چیکار کردی 😢 جنی گریش گرفته بود . جنی = نمی دونم جیسو یکدفعه اومد جیسو = هی داری چیکار میکنی . خواست یدونه بزنه رزی که جیمین گرفتش جیمین : بهش دست نزن . بعد جیمین دستشو ول کرد . جنی = من نمی دونم . 😢ببخشید رزی اون منو مجبور کرد نقش دوست دخترشو بازی کنم یا پدر مادرو میکشت ببخشید رزی . _ چی داری میگی جیسو= راست میگه _ پس چرا زود تر نگفتی جنی = چون شما رو هم میکشت . _ ببخشید جنی ببخشید جیسو جنی و جیسو = ما معذرت میخوایم _ خب خدا رو شکر 2 تا از دوستام برگشتن حالا بیاین لیسا رو پیدا کنیم جنی و جیسو = بریم برای پارت بعد 25 تا لایک

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار