فن ساین عشق 10

فن ساین عشق 10

#لیسا بلند شدم . سرم به شدت درد میکرد . به یه صندلی بسه بودنم. _ اه اینجا چقدر سرده معلوم بو د کسی اینجا نیست . همه جا تاریک بود فک کنم تو یه ساختمون نیمه کاره بودم. # رزی کل شهر رو دنبال لیسا گشتیم انگار اب شده رفته بود تو زمین . _ چی کار کنیم ؟ جنی : میگم کای یه مامان داره که اون واسش خیلی عزیزه _ خب که چی ؟ جنی = دیوانه . خب ما هم میریم مامانشو میگیریم . جیمین = یه چیزی میگیا . مامانش اگه زد سکته کرد چی . جیسو : ما که فقط میریم مهمونی جنی = اوووو خوشم اومد 😉 _ خب میدونی کجاس ؟ جنی = اره رفتیم جنی راه رو تشون داد زنگ درو زدیم باز کرد رفتیم تو و نشتیم جنی : کای نیست ؟ مامان کای = نه دخترم . جیسو " ببخشید میشه زنگ بزنید بهش . مامان کای = حتما مامان کای رفت و زنگ زد به کای گفت ما اینجاییم کای = مامان گوشی رو بده یکیشون مامان کای :باشه گوشی داد به من ( رزی ) _ خواهرم کجاست کای = ببین یه تار مو از مامانم کم شه دیگه خواهرتو نمی بینی _ لیسا رو بیار تا مامانتو ول کنم کای : ای لعنتی . باشه میارم فقط کاری باهاش نداشته باشین _ باشه کای = لیسا رو فرستادم در خونتون _ باشه پس ماهم میریم گوشی رو قط کردمو از مامان کای تشکر کردیم رو رفتیم رسیدیم دم خونه پسرا( جیمین . کوک . تهیونگ و جین) هم پیشت سر ما بودن رسیدیم دم خونه لیسا رو دیدم رو زمین افتاده بود _ لیسا ! لیسا ! کوک سریع اومد بغلش کرد بردش تو خونه _ نگاه چیکار کردن 😭😭 جنی : خونریزیش بند نمی یاد باید ببریمش بیمارستان _ بریم . جنی . جیسو . تهیونگ . جین شما وایسین ما سریع میایم . جنی = باشه . میگم خوراکی میخوام . رزی : همون جای همیشگی گزاشتم جنی = باش مرسی کوک لیسا رو برده بود و منتظر من و جیمین بود ما هم سوار شدیم رفتیم سمت بیمارستان . وقتی رسیدیم سریع بردنش تو اتاق ما هم بیرون بودیم . کوک هی این طرف اون طرف میرفت _بشین سرم گیج رفت جیمین = ولش کن عشقش تو .......سریع حرفشو خورد کوک هم جوری نگاش کرد معلوم بود میگه بریم خونه میکشمت . خندم گرفته بود _ اشکال نداره 😂 از اول هم ضایع بودی کوک = واقعا ؟ _ اره بابا از همین اول فهمیدم دوسش داری کوک : تو کاری نداری ؟ _ نه . من خودم دوست پسر دارم چرا نزارم اون داشته باشه کوک = واقعا . کیه ؟( نگران جیمیمن بود ) _ جیمین کوک : اها .( آخیش خیالم راحت شد ) جیمین =😊😊😊😊 پرستار اومد بیرو ن رفتیم پیشش گفت خون زیادی از دست دادن اما تا یه ساعت دیگه مرخص میشن _ ممنون برای پارت بعد 25 لایک #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار