لحظه ی دیدار نزدیک است باز من دیوانه ام ، مستم باز می لرزد ،...

لحظه ی دیدار نزدیک است 

باز من دیوانه ام ، مستم  باز می لرزد ، دلم ، دستم  باز گویی در جهان دیگر هستم  ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ  های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست  و آبرویم را نریزی ، دل  ای نخورده مست  لحظه ی دیدار نزدیک است #مهدی#ا اخوان#ثالث

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار