رویایی که تبدیل به واقعیت شد پارت ۲۷

رویایی که تبدیل به واقعیت شد پارت ۲۷

فقط نباید این چند موردی که گفتم اتفاقی بیوفته چون ممکنه نشه کاری براش کرد من:می می میتونم ببینمش دکتر:بله میتونید دکتر رفت من:واییی افتادم رو صندلی تهیونگ:جونگ کوک آروم باش من:چجوری آروم باشم کسی که دوسش دارم ناراحتی قلبی داشته و من الان تازه فهمیدم تهیونگ:برو ببینش من:باشه باشه پاشدم رفتم پیش گائول و در و باز کردم و رفتم تو بهوش بود و با دیدنش دوییدم رفتم بغلش کردم سفت گائول:جونگ کوک چی شده من:دکتر بهم گفت تو ناراحتی قلبی داری گائول دارم دیوونه میشم گائول:جونگ کوک چیزی نیست من:خودت میدونستی گائول:آره من:چرا چرا بهم نگفتی تو تو این چند روزه کلی درد داشتی و من امروز دنبالت کردم گائول: من خیلی وقت بود حالم خوب شده بود دوباره بدتر شد بدم نتونستم بهت بگم تو که کنارم نبودی که بخوام بگم من:خیله خوب آروم باش میدونی که دکتر گفته ناراحت برات خوب نیست گائول:آره دوباره گرفتم بغلش کردم نمیدونم چرا اشک تو چشمام جمع شد گائول:جونگ کوکم داری گریه میکنی تو گریه نکن قلبم آتیش میگیره منو نگاه کن از زبون خودم منو نگاه کرد تو چشماش اشک بود من:جونگ کوک لطفا گریه نکن عزیزم دلم من الان حالم خوبه اشکاتو پاک کن پاک کن اشکاتو اشکاتو نبینما کوک:خیله خوب یهو بقزم گرفت(الهی من بمیرم برات اشکام😢) بعد دستمو گرفت کوک:مطمئن باش نمیزارم اتفاقی برات بیوفته تا وقتی که زنده ام و کنارت جون میدم مراقبتم بعد خندیدم و صورتشو نوازش کردم اونم دستمو گرفت کوک:حالا خوبه فهمیدم وگرنه میخواستم با یه چیزی هیجان زدت کنم 😶😂 من:آره😂 کوک:چطوری اون موقع که فیلم ترسناک نگاه کردی چیزیت نشد من:اون موقع هیچیم نبود چون تو کنارم بودی و این بخاطر همین قلبم آروم بود کوک:باید همیشه آروم باشه وگرنه مال منم بدتر میشه من:مگه توهم مثل منی کوک:دختر وقتی تو ناراحتی قلبی داری منم حس میکنم قلبم داره از جاش کنده میشه کجایی😐😂 من:پیش تو🙂😂 کوک:خوبه خوبه قیافتو اونجوری نکن میمیرم من:چجوری اینجوری🙂 کوک:نکن بهت میگم😐😅 من:🙂 کوک:اوکی حالا نوبت منه (اوه اوه تو دیگه نه گائول رسما سکته میزنه😐😂) کوک:🙂😇 من:آییییی قلبم نگاه نکن اونجوری خوب🙈🙉😭😭😭 کوک:🙂😇 من:قصد داری من بمیرم کوک:زبونتو گاز بگیر خدانکنه 😟 تو بمیره فهمیدی تو نمیمیری بعد بازوهامو گرفت تکونم داد نمیمیری تو فهمیدی نمیمیری من:خیله خوب گوه خوردم گفتم😶 کوک:آفرین بگو دهنت عادت من:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار