آقا تولد خالم بوده میخواستن سوپرایزش کنن و چراغارو خاموش کنن...

آقا تولد خالم بوده میخواستن سوپرایزش کنن و چراغارو خاموش کنن خاله هام از قبل برنامه ریزی کردن که شوهرش ببرش تا ساعت ده بیرون بعد هممون بدون اینکه اون بفهمه خونش باشیم قشنگ رفتیم بعد برقارو خاموش کردیم تو اتاق خواب من بدبختم باید اول میرفتم خالمو بترسونم یک خندیدیم😂🤣 منم گیریم کرده بودن شبی شیطان رجیم بعد موهامم باز گذاشتم جلو صورتم شبی این جنا رفتم اون پنجره اون گوشه خالم اومد تو بدون اینکه برقارو روشن کنه منو دید گفت اون چیه اونجا بعد من راه رفتم رفتم تو اتاق خواب که یهو جلوش ظاهر شدم برقا روشن شد بدبخت زهره ترگ شد😂😂🤣🤣😐 حالا بابام چی میگفت میگفت یه کاری کنیم من از در خونه برم بیرون بعد برم پایین که بترسه سر اون و خودم انقدر خندیدم و خیلی ترسناک گفتم تولدت مبارک و برقاروشن شد مرد😂😂🤣🤣🤣 و من مردم خاله هام اومدن بیرون تولد تولد تولد خوب شد قش نکرد نمد فازشون چی بوده منم فازم جونگ کوکی بوده رو هوا بودم😂😂🤣🤣🤣😐😂 منو دید زهره ترگ شد گفت جیییییییغغغغ😱😱😱😂

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار