فن ساین عشق 15

فن ساین عشق 15

#تو آشپزخونه #رزی _چی درس کنیم ؟ لیسا = نمی دونم . خورشت سبزی خوبه ؟ _اره همونو درست میکنم شروع کردیم درست کردن #نیم ساعت بعد لیسا =آی خدا . از کت کول افتادم . مامان خوب حوصله داشت _همون لیسا :رزی ! _هوم لیسا =بدبخت شدیم _چرا؟ لیسا =گوشت نداریم _چی ؟ _ببین تو یخچال اتاق من گوشت هست بدو بیارش فقط بدو 😂 لیسا مثل میک میک رفت و اومد #تو حال تهیونگ =این چه سرعتی داشت کوک "همون 😂 جیسو =کارشون انگاری خیلی سخته 😂 #تو اشپزخونه لیسا :رزی جا افتاد _یکم دیگه مونده . از برنج چه خبر لیسا =سلام میرسونه 😂 _😂😂😂😂 _فک کنم خوب باشه . لیسا امتحان کن لیسا =اره خوشمزه در اومده میگم تو و مامان چی میریزین توش یکم ترش میشه _رب انار _خب بسه تمومش کردی برو میزو بچین لیسا =باشه لیسا رفت میزو بچینه منم غذا رو ریختم تو ظرف #توحال کوک :لیسا چی درست کردین ؟ لیسا =خورشت سبزی منم رفتم تو حال _بیاین همه اومدن نشتن کوک :این چیزه رو چطوری میخورن _😂😂😂😂 لیسا =این طوری بگو آ لیسا یه قاشق گذاشت تو دهن کوک جیمین =رزی تو هم به من بده _شما واقعا بچه این بگو آ رزی هم یدونه گذاشت تو دهن جیمین کوک و جیمین =خوشمزس شروع کردیم به خوردن #یکم بعد جنی جیسو =ددستتون دردنکنه جیمین =خوشمزه بودن بازم از این چیز سبزا درست کنید _خورشت سبزی 😐 کوک =اها پس بازم ازاین خورشت سبزیا درست کنین جین و تهیونگ =دستتون درد نکنه رزی =نوش جونتون کوک =میگم بازم از اون بازیا کنیم لیسا =بزار غذات بره تو شکمت بعد بازی کن 😑 جنی =😂😂😂😂 جین =پسرا الان از کمپانی زنگ زدن گفتن باید بریم اونجا . کوک =چرا ؟ جین : نمی دونم جیمین = شما هم بیاین خونه ما اونجا به کمپانی نزدیکه تا ما میایم اونجا وایسین دخترا =باشه رفتیم حاضر شدیم 25 تا لایک #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار