کاش فرشته ای هم بود و آدم ها را هر کجای زمانه که خسته می شدن...

کاش فرشته ای هم بود و آدم ها را هر کجای زمانه که خسته می شدند ، بر می داشت و می برد وسطِ کودکی هایشان رها می کرد .

همانجا که اسباب بازی ها کم بود و دلخوشی ها زیاد ، مشکلات ، ساده و کوچک بود و قلب ها بزرگ ... گلدان ها پر گل بود و خانه ها همیشه بوی صمیمیت و عشق می دادند ... باید فرشته ای باشد که آدم ها را هر زمان که کم آوردند ، بردارد و ببرد به یک عصرِ جمعه ی زمانِ کودکی که بزرگترین اندوه و فاجعه ی دنیا ، تکالیفِ نوشته نشده شان بود ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار