خدایا هرکسی یادم کند یادش بخیرهرکسی یادم نکرد یادش بخیرهرکسی...

خدایا هرکسی یادم کند یادش بخیر

هرکسی یادم نکرد یادش بخیر
هرکسی یادش رود یادم کند یادش بخیر

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار