بی مقدمه پرسیدم بین عاشق شدن و معشوق بودن کدام را ترجیح میده...

بی مقدمه پرسیدم بین عاشق شدن و معشوق بودن کدام را ترجیح میدهی ؟

با کمی مکث جواب داد … عاشق شدن! گفتم اماعاشق که باشی همیشه ترس از دست دادن داری نگرانی، نکند یک روز یک نفر بیاید که بیشتر از تو ادعای عاشقی اش شود و ناغافل دستش را بگیرد و با خودش ببرد … نکند یک روز بگوید دوستت ندارد … اما معشوق که باشی رهایی، نه ترس از دست دادن داری و نه غصه ی نرسیدن …  تازه دوست داشته هم می شوی! گفت، عاشق بودن با تمام ترس هایش با خودش تعهد می آورد، پایبندی به دوست داشتن یک نفر … آدم عاشق انگیزه دارد، و عشق اهرمی ست که زندگیش را به جلو میبرد … اما معشوق، بعضی وقت ها ممکن است حتی تا آخر عمرنداند که کسی دوستش دارد یا بفهمد و برایش مهم نباشد و لذتی نبرد … گفت من فکر می کنم تجربه کردن این حال و هوا، این پایبندی شیرین  و احساسی که زندگیت را تغییر می دهد … به تمام ترس و خطرهایش می ارزد …!! #فرشته_رضایی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار