می‌روی... می‌رودمی‌آیی... می‌آیدمی‌مانی... می‌ماندعجب معشوق ...

می‌روی... می‌رود

می‌آیی... می‌آید می‌مانی... می‌ماند عجب معشوق با وفاییست تنهایی...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار