آرامگاه کوروش بزرگ یا قبر مادر سلیمان؟(پاسخ به منکران آرامگاه کوروش بزرگ)

آرامگاه کوروش بزرگ یا قبر مادر سلیمان؟(پاسخ به منکران آرامگاه کوروش بزرگ)

کوروش چگونه از دنیا رفت؟ کتزیاس مرگ کوروش را در اثر جنگ در شرق گزارش می‌کند (کتزیاس، 1379: صص 37-39) هرودوت نیز مرگ کوروش را مرتبط با جنگ با ماساژت ها در شرق ایران می‌داند (هرودوت، کتاب یکم ، بندهای 201 تا 216). بروسوس کلدانی نیز مرگ کوروش را در جنگی در نواحی گرگان می‌پندارد (پیرنیا، 1391: ص 391)، «تروگ پومپه» نیز مرگ کوروش را در جنگی در شرق ایران می‌داند، اما گزنفون و استرابون مخالف مرگ کوروش در اثر جنگی در شرق هستند (کوروش نامه، دفتر 8، بخش 7؛ استرابون، 1381: ص33). در اینجا می‌بینیم که اشتراک منابع بیشتر به سمت مرگ کوروش در یکی از جنگ‌های شرقی‌اش تمایل دارند، یکی از احتمال های مهم این است که کوروش بزرگ در نتیجه جنگی در شرق ایران از دنیا رفته باشد. اما این موضوع چگونه بوده است؟ آیا پیکر او به دست دشمن افتاده و همچنان که هرودوت می‌گوید تومیریس ملکه ماساژت‌ها سر کوروش را از بدنش جدا کرده است؟ شاخ و برگ‌ها و ادعاهای هرودوت در مورد مرگ کوروش در هیچ یک از منابع تاریخی هم عصر دیگر بازتاب نیافته است و اگر هم بعدها در گفته نویسنده‌ها می بینیم صرفا رونوشتی از نوشته‌های هرودوت می‌باشد. دکتر داندامایف درباره مرگ کوروش در روایت هرودوت می‌نویسد: لازم است روایت هرودوت را نیز که خود از عنصر افسانه خالی نیست، با دیدی نقادانه نگریست (داندامایف، 1381: ص99). #ما_ایرانی_هستیم#ایران#ایرانی#ایرانیان#ایران_باستان#هخامنشیان#کورش_بزرگ#کورش_کبیر#تخت_جمشید#پاسارگاد#فارس#شیراز

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار