منابع بخش اول

منابع بخش اول

– شهرکی،کوروش (8 شهریور 1396) «آرامگاه کوروش بزرگ یا قبر مادر سلیمان؟» ،پایگاه خردگان نشانی رایاتاری:  https://kheradgan.ir/?p=16629 – ____ (بی تا). «تاریخچه تخت سلیمان». سازمان میراث فرهنگی. نشانی رایاتاری: https://goo.gl/RDWYfd. – ____ (1318). مجمل التواریخ و قصص. به تصحیح ملک الشعرای بهار. تهران: چاپخانه خاور. – ____ (1367). دایره المعارف بزرگ اسلامی. جلد اول. چاپ مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی. – ____ (19مهر 1390). «کیفیت مرگ اسرار آمیز حضرت سلیمان». خبرگزاری تبیان. نشانی رایاتاری: https://goo.gl/dNnVmG. – ____ (21 فروردین 1393). «آیا سلیمان (علیه السلام) پادشاه تمام عالم بود؟». شیعه نیوز. شناسه خبر: ۷۰۷۶۸. نشانی رایاتاری: https://goo.gl/HXo2Tc. – ____ (29 اسفند 1395). «کوه زندان، مجموعه ای اسرار آمیز در دل تخت سلیمان تکاب». خبرگزاری مهر. شناسه خبر: 3936069. نشانی رایاتاری: https://goo.gl/o92hib. – آستروناخ، دیوید (1379). پاسارگاد: گزارشی از کار های انجام شده توسط موسسه مطالعات ایرانی بریتانی. ترجمه حمید خطیب شهیدی. سازمان میراث فرهنگی کشور. – آیسخولوس (1390). مجموعه آثار. ترجمه عبداله کوثری. تهران: نشر نی. – ابن اثیر، عز الدین (1380). تاریخ کامل. ترجمه سید محمد حسین روحانی و حمیدرضا آژیر. جلد هشتم. انتشارات اساطیر. -ابن بلخی (1385)، فارسنامه، تصحیح گای لیترانج، انتشارات اساطیر ، چاپ اول

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است