تو کامنت بگین پرو پلیر هستین یا نوب؟😂😉
فالو کن بک میدم