𝓵 𝓭𝓸𝓷𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝔀𝓮𝓪𝓴𝓷𝓮𝓼 𝓲𝓶 𝓯𝓾𝓵 𝓸𝓯 𝓯𝓻𝓲𝓭𝓮من ضعف ‍نمیشناصم‍ ، ۅجۅد‍...

𝓵 𝓭𝓸𝓷𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝔀𝓮𝓪𝓴𝓷𝓮𝓼 𝓲𝓶 𝓯𝓾𝓵 𝓸𝓯 𝓯𝓻𝓲𝓭𝓮

من ضعف ‍نمیشناصم‍ ، ۅجۅد‍م‍ پر‍ه اَز غرۅره

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار