مثل من اگر دوروبرت هست، نگه دار

مثل من اگر دوروبرت هست، نگه دار

یا دستِ #رفاقت نده و دست نگه دار یا تا ته خط، حرمت این #دست نگه دار یا دست بکش مثل من از هرچه که مستی ست یا این که مرا مثل خودت مست نگه دار ای مرد نباید سخن از درد بگویی در سینه ی خود هرچه که #درد است، نگه دار دور از توام و مثل تو دوروبر من نیست مثل من اگر دوروبرت هست، نگه دار #عشق آخر خطّ است اگر، قصّه ی مارا همواره در این کوچه ی بن بست نگه دار #به_وقت_دلتنگی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار