کپشن👀

خ‍‌وشحال ب‍‌ودَم از اینکہ تو ‍رو دارَم از اینکہ ه‍‌ر چِقَدر حالم ب‍‌َد باشہ ت‍‌و کنارَم‍‌ی هر چِق‍‌َدر بقیہ ‍دوسم نداشتہ باش‍‌َن ت‍‌و دار‍ی ه‍َ‌ر ک‍‌ی هر چ‍‌ی بهم میگفت کہ اذیت م‍‌ی‌شُ‍‌دم ، ت‍‌و خَلافِشُ به‍‌ِم ثابت می‍‌کَردی ول‍‌ی ول‍‌ی یهو یہ شب چِش‍‌م ‍وا کَ‍‌ردم دی‍‌دَم م‍‌َن ت‍‌و یہ سیار‍ہ ‍دیگَم ، ت‍‌و تو یہ سیار‍ہ دیگہ به‍‌م بِگ‍‌و چیشد ، چِرا انقَ ‍دو‍ر ؟ بگ‍‌و حالا چیکار کُن‍‌م ، تو کُ‍‌دوم سیار‍ہ‌ای کہ بیام دُنبال‍‌ِت ؟) #او .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار